Artikel 1: de Verkoper

De webwinkel funkywalls.be, hieronder de Verkoper genoemd,  is eigendom van Yves Buysse met BTW-nummer BE 0846.171.283. 

Artikel 2: de verkoopsovereenkomst-

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen de Verkoper en de Koper, die bij het plaatsen van een bestelling de algemene voorwaarden aanvaardt, en die verklaart rechtsbekwaam te zijn.- In het kader van de online verkoop en volgens de wet van 9 juli 2001 rond de regels i.v.m. het juridische kader voor elektronische handelingen, aanvaarden zowel de Verkoper als de Koper alle elektronische documenten. Een elektronische bevestiging van een bestelling heeft dus dezelfde rechtswaarde als een handgeschreven handtekening. 

Artikel 3: producten en prijzen-

De producten die de Verkoper aanbiedt zijn de producten die online worden aangegeven op de dag dat de Koper de site bezoekt en dit zolang de voorraad strekt. De Verkoper besteedt de grootste zorg aan een correcte weergave van het product aan de hand van foto's en beschrijvingen. Toch kan het voorkomen dat de kleuren lichtjes afwijken van het origineel product door o.a. de instelling en de kwaliteit van het beeldscherm. - De Verkoper heeft het recht om prijzen aan te passen en om eventuele typefouten te corrigeren. Indien hierdoor een nadeel ontstaat voor de Koper, wordt de Koper hierover geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling te annuleren.- Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien een product na een uitgevoerde bestelling lager geprijsd wordt, dan kan de Koper geen aanspraak maken op de lagere prijs. 

Artikel 4: bevestiging van bestelling en betaling-

Een bestelling is pas bevestigd wanneer de Verkoper een elektronische bevestiging heeft verstuurd naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.- De bestelling zal pas uitgevoerd worden na ontvangst van de volledige betaling van de bestelde producten inclusief de verzendkosten.- De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een Koper waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil gerezen is. 

Artikel 5: levering-

De bestelling wordt verstuurd na volledige betaling en dit uiterlijk binnen 3 werkdagen naar het leveradres die de Koper heeft opgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Indien de leveringstermijn wordt overschreden, wordt de Koper hiervan op de hoogte gebracht. - De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een leveringsadres foutief wordt opgegeven door de Koper. Kosten verbonden aan het opnieuw opsturen van het pakket bij een fout adres, zijn voor rekening van de Koper.- De bestelling wordt verstuurd via bpost of GLS. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen in leveringen die zich voordoen.

Artikel 6: teruggave of omruiling-

De Koper heeft het recht af te zien van de aankoop zonder betaling van een boete of opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de Koper. - De Koper dient elke retour aan te melden per e-mail aan funkywalls@live.be. Alle artikelen moeten teruggestuurd worden in de oorspronkelijke staat. De Koper stuurt de producten terug onder eigen risico.- Indien de Koper geen omruiling vraagt, zal de Verkoper het betaalde bedrag van de bestelling, met uitzondering van de verzendkosten, terugbetalen binnen een termijn van dertig dagen.

Opgehangen behang kan nooit een verhaal van terugbetaling of omruiling induceren of enige vorm van terugbetaling of omruiling in gang zetten. De eventuele klacht over het geleverde behang moet vóór aanvang van het ophangen gemeld worden aan funkywalls.

De maximale vergoeding/terugbetaling die van Funkywalls kan geëist worden is geplafonneerd op het betaalde bedrag voor de bestelde producten. Behangwerken die gestart zijn in eigen regie kunnen nooit aanleiding geven tot het verkrijgen van een schadevergoeding of terugbetaling voor de behangwerken door de klant zelf of door derden.

Artikel 7: klachten.

De Verkoper controleert de artikelen voor verzending en zorgt voor een degelijke verpakking. Niettemin kan het gebeuren dat er toch een fout wordt vastgesteld aan een product of dat er een fout product wordt geleverd. Indien de Koper een fout vaststelt, dient dit gemeld te worden per e-mail aan funkywalls@live.be, dit binnen de 5 werkdagen na levering. De Verkoper zorgt voor een correcte afhandeling van de klacht en neemt de kosten voor terugzending op zich indien de fout onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper ligt.

Artikel 8: privacy.

funkywalls.be respecteert de privacy van de Koper volgens de GDPR Wet en gaat zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. De door de Koper verstrekte gegevens dienen enkel om de bestelling af te werken. Alle persoonlijke gegevens worden enkel voor dit doel gebruikt. De Koper kan ten allen tijde inzage krijgen in de gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van de Verkoper. Indien de Koper deze gegevens wenst te raadplegen of te laten verwijderen, kan hij de Verkoper hiervan verwittigen per e-mail via funkywalls@live.be

De website maakt gebruikt van cookies om de online diensten te vergemakkelijken, deze cookies zullen niet worden gebruikt om bijkomende gegevens van de Koper bij te houden op deze site. Ze worden gebruikt om het inloggen op de site te vergemakkelijken. Zie ons volledige privacybeleid voor meer info

Artikel 9: uitzonderingen-

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen indien dit te wijten is aan overmacht zoals staking, overstroming of brand, en alle andere gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.- De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. De Verkoper verbindt zich ertoe alle voorschriften in de Gedragscode van het BDMV (Belgische Direct Marketing Verbond) in acht te nemen. Bij geschillen dient een oplossing in der minne worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Op alle overeenkomsten tussen Koper en Verkoper is het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd of kan een overeenkomst worden gesloten via het Europese ODR-platform - funkywalls@live.be .

Versie 30/05/2024


 ook per gewone overschrijving!

Deze website gebruikt (technische en analytische - Google Analytics) cookies om correct te functioneren. Door gebruik te maken van onze website aanvaardt u het gebruik van deze cookies!